Protocol d’assetjament

Protocol d’actuació en cas d’assetjament

Objectiu

L’objectiu del present document és consolidar un entorn on es respecti la dignitat i la no discriminació per raons d’edat, sexe, incapacitat, origen ètnic, sexe, raça, tendències polítiques, religió o orientació, vetllant perquè les persones puguin estar un àmbit lliure d’assetjament de cap tipus.

Tipus de persecució

S’entén per assetjament tota conducta persistent i demostrable, exercida sobre una persona del club de per part de un esportista, d’un entrenador, coordinador o d’un membre de la junta directiva, encaminada a infondre por, intimidació,  terror, angoixa, causar perjudici o generar desmotivació.

S’entén per assetjament sexual un comportament verbal, escrit, psicològic o físic no desitjat, dirigit contra una persona per raó del seu sexe i amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, humiliant o ofensiu.

Comité de denúncia

S’estableix un Comitè de Denúncia format per:

• Junta directiva
• El director esportiu
• Un representant dels delegats d’equip.

Protocol d’actuació

Qualsevol persona pot realitzar una denuncia, per una presumpta situació d’assetjament, comunicant-ho a través de qualsevol mitjà escrit (inclòs el e-mail) al director tècnic o a qualsevol membre de la junta directiva.

La persona informada convocarà immediatament al Comitè de Denúncia per a informar de la situació y obrir un expedient.
En el termini màxim de 15 dies laborables, el Comitè de Denúncia estudiarà el cas y procedirà a establir i aplicar las mesures correctives necessàries, si procedeix, informant per escrit a les parts implicades.