Codi ètic

Què és?

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el Club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions perquè la conducta de tots els seus membres es regeixi per aquests valors i principis ètics.

Per a què serveix?

La finalitat del Codi Ètic és marcar uns fonaments i unes pautes essencials, que promoguin i afavoreixin de forma eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb la missió i els valors del club. I els princpis d’actuació que se’n derivin.

Així doncs, el codi pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (esportistes, entrenadors, pares, equip directiu i tot el col·lectiu de socis) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva; convivència i treball col·laboratiu d’equip; comportament de l’afició; i gestió en el camp de l’esport.

Per què és necessari?

Les institucions públiques, esportives i socials, experts en educació i progenitors cada vegada expressen més la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària. Per contribuir-hi, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport.

La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en els nens, nenes i adolescents actituds essencials per al seu creixement personal i integral, i els capaciti com a ciutadans/es responsables i solidaris.

[accordions id=»18″]