Codi ètic

Què és?

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el Club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions perquè la conducta de tots els seus membres es regeixi per aquests valors i principis ètics.

Per a què serveix?

La finalitat del Codi Ètic és marcar uns fonaments i unes pautes essencials, que promoguin i afavoreixin de forma eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb la missió i els valors del club. I els princpis d’actuació que se’n derivin.

Així doncs, el codi pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (esportistes, entrenadors, pares, equip directiu i tot el col·lectiu de socis) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva; convivència i treball col·laboratiu d’equip; comportament de l’afició; i gestió en el camp de l’esport.

Per què és necessari?

Les institucions públiques, esportives i socials, experts en educació i progenitors cada vegada expressen més la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària. Per contribuir-hi, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport.

La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en els nens, nenes i adolescents actituds essencials per al seu creixement personal i integral, i els capaciti com a ciutadans/es responsables i solidaris.

Codi ètic per a tècnics

Respecta als jugadors, pares, junta directiva, àrbitres, afició i altres entrenadors.

Dispensa a tots els esportistes un tracte just i digne, dirigint-te a ells de forma respectuosa.
Forma als esportistes en el coneixement, respecte i compliment de les regles, corregint les faltes comeses i no incitant les males pràctiques.
Rebutja l’ús de la violència o els insults davant els altres, en el terreny del joc, en els entrenaments o en el vestuari contribuint a la resolució́ de conflictes quan calgui.
Inculca als esportistes, amb indicacions i la pròpia conducta, el tracte cordial i amable als companys i adversaris. Evita gestos grollers o provocadors davant l'afició, els jugadors o els àrbitres.

Tens un compromís amb els jugadors i el club.

Col·labora en allò que et proposi el club.
Fomenta una comunicació honesta i receptiva amb els esportistes i els seus pares, per entendre la situació de cadascun, escoltar les seves propostes i donar una orientació adequada per a la millora del seu procés d’aprenentatge.
Treballa de forma col·laborativa amb la directiva i les famílies pels objectius formatius dels esportistes.

Ets responsable d’un EQUIP.

Assegura la integració de tots els esportistes en l'equip, reconduint les situacions d'exclusió o menyspreu.
Dóna importància a la contribució de cada esportista en l'equip, motivant-li a donar el millor de si mateix, encara que estigui lesionat o en la banqueta.

Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.

Independentment del resultat, agraeix als jugadors l’esforç realitzat i a l’afició el suport rebut.

Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.

Tingues cura de les instal·lacions, equipament i material.

Codi ètic per a esportistes
Respecta als entrenadors, jugadors, àrbitres i afició.

Accepta les seves indicacions i decisions.
Juga respectant totes les regles. Evita les trampes o accions incorrectes.
Rebutja l'ús de la violència o els insults davant els altres, en el terreny del joc, en els entrenaments o en el vestuari.
Mostra bons modals en els actes esportius, evitant gestos grollers o provocadors davant l'afició, els jugadors o els àrbitres (escopir, tirar la pilota fora del camp com a protesta, mostrar el nostre empipament de forma airejada...).

Tens un compromís amb el club i l'equip.

Acudeix amb puntualitat a tots els entrenaments i esforça’t en cada sessió per millorar i aportar tan bé com sigui possible a l'equip. Assisteix a tots els partits, esforçan-te el màxim en el terreny del joc i recolzant a l'equip, tant com a titular com a suplent. Ajuda i anima als companys de l'equip en el que calgui, en el terreny de joc, en els entrenaments i en el vestuari. Col·labora en allò que et proposi l'entrenador/a o el club.

Jugues en un equip.

Valora el treball i l'esforc dels teus companys d'equip, sense creure't superior, ni imprescindible per la teva habilitat esportiva. Accepta les teves limitacions i les dels altres sense desmotivar-te. Esforça’t per millorar. Treballa en equip i per l’equip. Reconeix la importància que té cada persona en l'equip. Tothom aporta.

Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.

Independentment del resultat agraeix a la grada el suport rebut

Segueix hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
Tingues cura de les instal·alcions, equipament i material.
Codi ètic per a seguidors
Respecta als jugadors, entrenadors, àrbitres i aficionats.

Accepta i transmet als esportistes, amb indicacions i la pròpia conducta, el codi ètic del club. Respecta als companys del teu fill. Respectar les decisions de l'entrenador com a expert en formació esportiva, sense inteferir en la seva labor, pressionar-li o desautoritzant-li, especialment davant els fills. Respecta l'autoritat de l'àrbitre en el terreny de joc. Comportat de manera cívica en les graderies, sent respectuós amb la resta d'afeccionats, esportistes, àrbitres i entrenadors. Evita la violència, física o verbal a les grades.

Tens un compromís amb els jugadors i el club.

Possibilitar i fomentar el compromís dels fills de participar en tots els entrenaments, partits i actes del club.

El teu fill juga en un equip.

Fomenta la companyonia en l’equip, entre els jugadors i les famílies.
Reconeix la importància que té cada persona en l'equip. Tothom aporta.
Acompanya i anima als fills durant els partits, aplaudint les bones actituds i accions dels esportistes, tant de l'equip propi com a adversari i disculpant els errors.

Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.

Independentment del resultat, agraeix als jugadors i tècnics l’esforç.

Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
Codi ètic per a la junta
Respecta als jugadors, entrenadors, àrbitres i aficionats.

Mostra i difon públicament el compromís del club per l'educació en valors en la formació i pràctica esportiva, fent partícips i còmplices a tots : cos tècnic, esportistes, famílies, altres socis i col·laboradors.

Tens un compromís amb el club i tots els qui en formen part.

Ofereix als entrenadors la formació necessària i recolza’ls per incorporar en el seu treball amb els esportistes l'educació en valors.
Promou l'adhesió de tots els socis i sòcies del club al codi ètic.
Inclou en l’agenda de temporada activitats de sensibilització i promoció de la cultura ètica del club, en la qual participin de manera especial els esportistes.
Actua com a òrgan directiu, en les labors de direcció i gestió esportiva, d'acord amb els valors de responsabilitat, honestedat i respecte, en relació amb els propis socis, esportistes, cos tècnic, col·laboradors/ i altres entitats soci-esportives.
Implementa un sistema de control intern de qualitat, que inclogui les polítiques, els processos i la pràctica diària del club des dels valors reflectits en el codi ètic.
Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.