Protocol de lesió

Si la lesió es produeix a les nostres instal.lacions:

Contacte telefònic:

Contactar amb Magí Bonsoms, amb el director tècnic al telèfon 615632414 o be amb qualsevol membre de la junta del club, per tal d’establir els mecanismes adients per al trasllat del lesionat.

Telèfon 112: 

Si la lesió requerís de trasllat en ambulància truqueu directament al 112.

Us avisem:

Si els pares del/la lesionat/da no hi són presents,el club serà qui es posarà en contacte amb ells

Els tràmits

Amb posterioritat el club ja farà els tràmits burocràtics i administratius necessaris.

Si la lesió es produeix en un desplaçament de l’equip:

Centre hospitalari

El/la delegat/da (si no hi ha present el pare/mare del jugador/a) es farà càrrec del trasllat del nen/a fins al centre hospitalari adscrit a la Federació Catalana de Basquetbol proper al lloc de l’accident. Si és necessari utilitzarà un taxi pel trasllat, lliurant posteriorment al Sr. Magí Bonsoms el tiquet per tal que li sigui abonat. 

Telèfon 112

Si la lesió requerís de trasllat en ambulància truqueu directament al 112.

Contactar amb els pares

Contacteu telefònicament amb el club i poseu-vos d’acord amb ell per tal de veure qui es fa càrrec d’avisar als pares del jugador/a.

Centre concertat:

El trasllat si és possible es farà a qualsevol dels centres mèdics concertats per la Federació Catalana de Basquetbol (vegeu el llistat de centres mèdics concertats).

Tant en un cas com en l’altre i una vegada el jugador hagi estat atés, comuniqueu a la família o al propi jugador que cal que enviïn el full on apareix la lesió a direccio.tecnica@basquetpalleja,cat o be a les oficines del club per tal de poder gestionar el «Parte d’accident» amb la companyia aseguradora.

Comunicats d’accidents